Angielski – czasowniki modalne: need

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

NEED

potrzebować

zastosowanie

need może występować jako czasownik zwykły lub modalny

• jako czasownik zwykły znaczy: potrzebować, wymagać, w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmuje końcówkę: s

  nie wystÄ™puje w czasach ciÄ…gĹ‚ych, pytania tworzy za pomocÄ…: czasownikĂłw posiĹ‚kowych: do i does

  She needs some rest. – Ona potrzebuje odpoczynku. Does she need some rest? – Czy ona potrzebuje odpoczynku?

  moĹĽe Ĺ‚Ä…czyć siÄ™ z bezokolicznikiem, rzeczownikiem, zaimkiem lub czasownikiem z koĹ„cĂłwkÄ… ing

  I need to know the exact price. – MuszÄ™ znać dokĹ‚adnÄ… cenÄ™. I need you. – PotrzebujÄ™ ciÄ™.

  Your hair needs to be cut. / Your hair needs cutting. – Twoje wĹ‚osy wymagajÄ… podciÄ™cia.

• jako czasownik modalny wyraża konieczność

  I need go to the dentist because I have toothache. – MuszÄ™ iść do dentysty, poniewaĹĽ boli mnie zÄ…b.

 

budowa

• twierdzenie: need + bezokolicznik (bez "to"), forma need jest taka sama dla wszystkich osób: I need

  My father need go to hospital. – MĂłj ojciec musi iść do szpitala.

• pytanie: tworzone jest przez inwersję np. need I?

• przeczenie: need not = need’t uwaga: forma needn’t sĹ‚uĹĽy do wyraĹĽania braku koniecznoĹ›ci

  You needn’t bring me this book. I’ve already got it. – Nie musisz przynosić mi tej ksiÄ…ĹĽki.

  

konstrukcje z need lub mogące je zastąpić

need + hardly / need + scarcely

konstrukcje: need + hardly – ledwo, need + scarcely – zaledwie: majÄ… znaczenie podobne do needn’t

I need hardly say how pleased I am I can see you. – Nie muszÄ™ mĂłwić, jak siÄ™ cieszÄ™, mogÄ…c ciÄ™ zobaczyć.

 

need w czasie przeszłym

• konstrukcja: need’t + perfect infinitive (have + III forma czasownika)

  uĹĽywana jest dla wyraĹĽenia, ĹĽe coĹ› nie powinno byĹ‚o mieć miejsca w przeszĹ‚oĹ›ci

  I needn’t have told you that. – Niepotrzebnie ci to mĂłwiĹ‚em.

  She needn’t have written this letter. – Niepotrzebnie napisaĹ‚a ten list.

 

 

PRZYKĹ