Angielski – czasowniki modalne: might

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• might • konstrukcje z might • przykłady

MIGHT
might = may w odniesieniu do przeszĹ‚oĹ›ci – mĂłgĹ‚bym

zastosowanie

czasownika might, używa się w odniesieniu do przeszłości
• do wyrażania przyzwolenia lub zezwolenia, w sytuacji odnoszącej się do czasu przeszłego lub w trybie warunkowym

  I might take it. – MogĹ‚em / wolno mi byĹ‚o to wziąć.
  He might go to the disco yesterday. – On mĂłgĹ‚ iść wczoraj na dyskotekÄ™.

• might z bezokolicznikiem (present infinitive) może odnosić się także do teraźniejszości i przyszłości do wyrażania
– rzeczy maĹ‚o prawdopodobnyc
h
  Don’t go there, you might fall down! – Nie idĹş tam, moĹĽesz spaść.
– próśb i rad
  You might buy me that beautiful ring. – MĂłgĹ‚byĹ› mi kupić ten piÄ™kny pierĹ›cionek.

• might z bezokolicznikiem czasu przeszłego (past infinitive) oznacza, że istniała możliwość wykonania czynności w
  przeszĹ‚oĹ›ci, ale nie zostaĹ‚a ona zrealizowana

  Henry might have written to us much earlier. – On mĂłgĹ‚ byĹ‚ napisać do nas duĹĽo wczeĹ›niej – ale nie napisaĹ‚.
  You might have broken your leg. – MogĹ‚eĹ› byĹ‚ zĹ‚amać nogÄ™ – ale nie zĹ‚amaĹ‚eĹ›.

 

budowa

• twierdzenie: might + bezokolicznik (bez "to"), forma might jest taka sama dla wszystkich osób
 
He might lend you the money. – On mĂłgĹ‚by poĹĽyczyć ci pieniÄ…dze.
• pytanie: tworzone jest przez inwersję: Might I?
• przeczenie: might not = mightn’t

 

 

KONSTRUKCJE Z MIGHT

to be likely
w formie pytajÄ…cej zamiast: might he? uĹĽywa siÄ™ konstrukcji "to be likely" – być prawdopodobnym
 
to be allowed to / o be permitted to
might moĹĽna uĹĽyć zamiennie z wyraĹĽeniami: to be allowed to – "być pozwolonym" / to be permitted to – być dozwolonym
I have been allowed to use my mum’s telephone. – Pozwolono mi uĹĽywać telefonu mojej mamy.
He was allowed to go to cinema. – Pozwolono mu iść do kina.

 

might + have + III forma

patrz: might z bezokolicznikiem czasu przeszłego

 

 

PRZYKĹ