Angielski – czasowniki modalne: may

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

MAY

móc, wolno mi, mieć zezwolenie

zastosowanie

czasownika: may, używa się w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości

• do wyrażania przyzwolenia lub zezwolenia (jest formą bardziej oficjalną / uprzejmą od "can")

  I may leave when I want to. – MogÄ™ / wolno mi wyjść, kiedy chcÄ™.  

• do wyrażania możliwości

  It may rain soon. – MoĹĽe bÄ™dzie wkrĂłtce padać.

• may może także oznaczać życzenie w zdaniach nieco patetycznych i staroświeckich

  May he succeed! – Oby mu siÄ™ powiodĹ‚o! May she live for ever! – Oby ĹĽyĹ‚a wiecznie!

 

budowa

• twierdzenie: may + bezokolicznik (bez "to") forma may jest taka sama dla wszystkich osób: I may

  He may come here. – On moĹĽe tu przyjdzie. Jest moĹĽliwe, ĹĽe on przyjdzie.

• pytanie: tworzone jest przez inwersję: may I

  May I borrow some money? – Czy mĂłgĹ‚bym poĹĽyczyć trochÄ™ pieniÄ™dzy

• przeczenie: may not = mayn’t

  You may not speak during this exam. – Nie wolno rozmawiać podczas egzaminu.

 

konstrukcje z may lub mogące je zastąpić

konstrukcja: to be likely

w formie pytajÄ…cej zamiast "may" uĹĽywa siÄ™ zazwyczaj konstrukcji  "to be likely" – być prawdopodobnym

May he comes? = Is it likely that he will come? = Is he likely to come? – Czy jest prawdopodobne, ĹĽe on przyjdzie?

 

to be allowed to / o be permitted to

w czasach, których may nie występuje stosuje się najczęściej wyrażenia:

to be allowed to – "być pozwolonym" lub to be permitted to – być dozwolonym

I have been allowed to use my mum’s telephone. – Pozwolono mi uĹĽywać telefonu mojej mamy.

He was allowed to go to cinema. – Pozwolono mu iść do kina.

 

may w czasie przeszłym

• czasownik might: He might come. – On mĂłgĹ‚ przyjść.

• konstrukcja: may + perfect infinitive (have + III forma czasownika)

  Why didn’t she come? She may not have been feeling well. – Dlaczego ona nie przyszĹ‚a?  MoĹĽliwe, ĹĽe nie czuĹ‚a siÄ™ dobrze.

   

 

PRZYKĹ