Angielski – Konstrukcja: make somebody do something

Nowa strona 2

• konstrukcje z make – teoria  • przykĹ‚ady

MAKE SOMEBODY DO SOMETHING

sprawić, że

konstrukacja: to make somebody do something
czasownika to make używa się aby wyrazić , że ktoś (lub coś) sprawia, że…. lub jest przyczyną czegoś

• czasownik make używać z:
– z przymiotnikiem, np.:
  To make somebody happy – Sprawić, ze ktoĹ› jest szczęśliwy
– z czasownikiem, np.:
  To make somebody laugh – Sprawić, ĹĽe ktoĹ› siÄ™ Ĺ›mieje, rozĹ›mieszyć kogoĹ›

• w zależności od kontekstu konstrukcji to make somebody do something można używać także w znaczeniu:
  kazać komuĹ› coĹ› zrobić / zmusić kogoĹ› do zrobienia czegoĹ›,
  They made her leave the room. – SkĹ‚onili / zmusili jÄ… do wyjĹ›cia z pokoju.

• budowa
  podmiot + to make w odpowiedniej formie + dopeĹ‚nienie (object) + czasownik / przymiotnik (verb / adjective)
  * czasownik po „to make” przyjmuje formÄ™ bezokolicznika, ale bez przedrostka „to”.
    He made me laugh. – On mnie rozĹ›mieszyĹ‚.
    She always makes me cry. – Ona zawsze doprowadza mnie do pĹ‚aczu.
  * przedrostek „to” pojawia siÄ™ w stronie biernej:
    She was made to repeat all the story. – Kazano jej powtĂłrzyć caĹ‚Ä… historiÄ™.

  pytania o podmiot
  (o wykonawcÄ™ czynnoĹ›ci rozpoczynajÄ… siÄ™ od who / what)
  pytania o podmiot majÄ… strukturÄ™ zdania oznajmujÄ…cego i reprezentujÄ… podmiot i dlatego nie uĹĽywa siÄ™ do ich tworzenia operatora
  What makes you happy? – Co czyni ciÄ™ szczęśliwym?

  pytania ogĂłlne
  w pytaniach ogĂłlnych, szczegółowych oraz w przeczeniach uĹĽywa siÄ™ operatorĂłw wĹ‚aĹ›ciwych dla czasu uĹĽytego w zdaniu
  Did my mother make me do my homework? – Czy mama sprawiĹ‚a, ĹĽe odrobiĹ‚em zadanie?
  I won’t make her cry, do not worry! – Nie doprowadzÄ™ jej do pĹ‚aczu, nie obawiaj siÄ™!