Angielski – Konstrukcje: rumor / legend / word has it

Nowa strona 2

• konstrukcje: rumor / legend / word has it – teoria  • przykłady

RUMOR / LEGEND / WORD HAS IT…

wieść niesie, legenda głosi, plotka głosi 

konstrukcje:

(the) word has it… – wieść niesie…
legend has it… – legenda głosi…
rumor has it… – plotka głosi…
używane są, gdy mówimy, że o czymś, słyszeliśmy / czytaliśmy / powiedziano nam, ale nie mamy pewności czy jest to prawda

   

Rumor has it you are a local hero. – Plotka głosi, że jesteś lokalną bohaterką.

Word has it you two are fighting over some guy. – Wieść niesie, że kłócicie się o jakiegoś facet.

Legend has it that he has been cursed ever after. – Legenda mówi, że został przeklęty na zawsze.

Rumor has it that you and Greg are meeting in secret. – Plotka mówi, że ty i Greg spotykacie się potajemnie.

    

* podobne znaczenie mają konstrukcje
  • I hear/I have heard… – słyszałem…
  • (the) word is that… – mówi się
  • by the sound of it/things… – mówi się
  • from what I hear / from what I’ve heard… – z tego co słyszałem

   

 

 

PRZYKŁADY

Rumor has it you are a local hero.
Plotka głosi, że jesteś lokalną bohaterką.
słownik: hero – bahater(ka), local – lokalny

 

Rumor has it that you and Greg are meeting in secret.

Plotka mówi, że ty i Greg  spotykacie się potajemnie.

słownik: to meet in secret – spotykać się potajemnie

 

Word has it that your daughter is no longer staying with you.
Krążą plotki, że twoja córka już z tobą nie mieszka.
słownik: to stay with somebody – mieszkać z kimś

 

Word has it you two are fighting over some guy.
Wieść niesie, że kłócicie się o jakiegoś facet.
słownik: to fight over sb./sth – walczyć, klócić sie o kogoś/coś

 

Word has it that you offered him some kind of a deal.
Wieść niesie, że zaproponował mu pan układ.
słownik: to offer – zaproponować, oferować; deal – interes, układ, transakcja

 

Legend has it that a werewolf bite is fatal to vampires.
Legenda głosi, że ugryzienie wilkołaka jest zabójcze dla wampirów.
słownik: werewolf – wilkołak, vampire – wampir; to bite, bit, bitten – gryść, kąsać, a bite – ugryzienie, ukąszenie

 

Legend has it that the bones of one hundred nuns were buried within these walls.
Legenda głosi, że w tych murach spoczywają kości setki zakonnic.
słownik: to bury – zakopać, pochować, pogrzebać; a nun – zakonnica, siostra zakonna, a bone – kość

 

Legend has it that he has been cursed ever after.
Legenda mówi, że został przeklęty na zawsze.
słownik: to be cursed – być przeklętym, ever after – odtąd, na zawsze

 

Rumor has it he gives them a lot of bribes.
Plotkuje się, że on daje im duże łapówki.
słownik: to give, gave, given – dać, dawać; a bribe – łapówka

 

So, John, rumor has it, you know a lot and won’t say anything.
Johnie, krążą pogłoski, że sporo wiesz i nie chcesz nic powiedzieć.

 

Legend has it that one of the ghosts still haunts the prison to this very day.
Legenda głosi, że jeden z duchów wciąż nawiedza to więzienie do dnia dzisiejszego.

 

Rumor has it he gives them a lot of bribes.
Plotkuje się, że on daje im duże łapówki.
słownik: to give, gave, given – dać, dawać; a bribe – łapówka

 

Rumor has it there’s a player here known as Hexen Gaming.
Krążą pogłoski, że jest tu gracz znany jako Hexen Gaming.
słownik: player – gracz, known as – znany jako

 

Legend has it that this warrior is immortal.
Legenda głos, że ten wojownik jest nieśmiertelny.
słownik: warrior – wojownik, immortal– nieśmiertelny

 

Legend has it l that the ghost of Mary still haunts these remote mountains.
Legenda mówi, że duch Marii wciąż nawiedza te odległe góry.
słownik: ghost – duch, to haunt sth. – nawiedzać, prześladować, remote – daleki, odległy, zdalny, remote control – pilot

 

Word has it that it is him to take over from Mary.
Mówi się, że to on ma przejąć obowiązki Mary.
słownik: to take over from sb – przejąć po kimś obowiązki

 

Word has it that he is considering a lawsuit against the city for abuse of power.
Mówi się, że on rozważa pozew przeciw miastu za nadużycie władzy.
słownik: to consider something – rozważać coś, a lawsuit against sth/sb for sth.- pozew przeciwko czemuś/komuś, za coś, abuse of power – nadużycie władzy