Angielski – konstrukcje: it’s high / about time

Nowa strona 2

IT’S HIGH / ABOUT TIME

najwyższy czas – konstrukcja występuje tylko w czasie teraźniejszym

It’s high / about time + Past Simple

 

It’s high time you started learning. – Najwyższy czas, żebyś zaczął się uczyć.

It’s about time I found a job. – Najwyższy czas, żebym znalazł pracę.

It’s time she gave me my money back. – Już czas, żeby zwróciła mi pieniądze.