Angielski – Future Simple Tense

• future simple – teoria • przykłady

THE FUTURE SIMPLE TENSE

shall / will + bezokolicznik

zastosowanie

czasu Future używa się:

• do wyrażania czynność, które będą miały miejsce w przyszłości:

  I will come to you tomorrow. – Przyjdę do ciebie jutro.

 

• do wyrażenia postanowienia lub obietnicy osoby mówiącej (w takim znaczeniu występuje wyłącznie forma will)

  I will do my best. – Zrobię, co w mojej mocy.

 

! użycie shall w zdaniach pytających ma szczególne znaczenie: nie dotyczy przyszłości ale życzenia:

  Shall I open the door? – Czy mam otworzyć drzwi?

 

! shall, może występować również w 2 i 3 osobie w zdaniach twierdzących nadając wypowiedzi sens nakazu i/lub groźby

  Nie będziemy tolerować takiego języka w naszej szkole. – We shall not tolerate such language in our school.

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I, we shall / will go.

You will go.

He, she, it will go.

You, they will go.

Shall / Will I, we go?

Will you go?

Will he, she, it go?

Will you, they go?

I, we shall / will not go.

You will not go.

He, she, it will not go.

You, they will not go.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

shall / will + podmiot + bezokolicznik

Will I go. – Czy pójdę?

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + szyk pytania ogólnego

Where will I go? Gdzie ja pójdę?

 

PRZECZENIE

will + not  = won’t,  shall + not = shan’t

I will not go. – Nie pójdę.

 

określenia czasu charakterystyczne dla future simple

tomorrow – jutro, next week / month / year – w następnym tygodniu / miesiącu / roku, soon – niedługo, tonight – dziś wieczorem

later – później, in an hour – za godzinę, oraz przysłówki: probably, perhaps – prawdopodobnie

 

 

PRZYKŁADY

I will not tolerate such behaviour and such language in our school.
Nie będę tolerowała takiego zachowania i takiego języka w naszej szkole.
słownik: to tolerate (c.regularny) – tolerować, to behave (c.regularny) – zachowywać się, a behaviour – zachowanie
gramatyka: czasu Future Simple używa się do wyrażania czynność: które będą miały miejsce w przyszłości
budowa: will / shall + bezokolicznik, przeczenie: will + not = won’t / shall + not = shan’t

 

She will not stay in this house any longer unless over my dead body!
Ona nie zostanie w tym domu ani chwili dłużej chyba że po moim trupie!
słownik: any longer – ani chwili dłużej, unless – chyba że, a dead body – trup

 

Will you promise me to take pain to go with children on some holidays this summer?
Czy obiecasz mi że zrobisz wszystko aby tego lata wyjechać z dziećmi na jakieś wakacje.
słownik: to promise – obiecać, to take pain to – dołożyć wszelkich starań, zrobić wszystko
gramatyka: budowa pytań w czasie Simple Present:
pytania ogólne: shall / will + podmiot + bezokolicznik
pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

Where will the royal couple’s wedding reception take place?
Gdzie odbędzie się przyjęcie weselne pary królewskiej?
słownik: to take place – mieć miejsce, a wedding reception – przyjęcie weselne, a royal couple – para królewska
gramatyka: budowa pytań w czasie Simple Present:

pytania ogólne: shall / will + podmiot + bezokolicznik
pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

Who will look after the dog, while we are away?
Kto będzie opiekować się psem podczas naszej nieobecności?
słownik: to look after – opiekować się, troszczyć się, to be away – być nieobecnym, być poza domem
gramatyka: budowa pytań w czasie Simple Present:

pytania ogólne: shall / will + podmiot + bezokolicznik
pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

Don’t lift this package on your own. I’ll help you.
Nie podnoś sama tej paczki. Pomogę ci.
słownik: to lift (czasownik regularny) – podnosić, own – własny, on your own – samemu

 

So you were sick after eating all the cake, weren’t you? That will teach you a lesson
A więc rozchorowałeś się po zjedzeniu całego tortu nieprawdaż? Będziesz miał nauczkę!
słownik: after eating – po zjedzeniu, to teach – a lesson dać nauczkę
gramatyka: a eating – jedzenie = forma Gerund czyli rzeczownik odsłowny utworzony poprzez dodanie do

bezokolicznika końcówki ing, np. to read – czytać + ing = a reading – czytanie

 

l’m sure he will manage to fix it, Mark is a jack of all trades.
Jestem przekonana, że uda mu się to naprawić, Marek to złota rączka.
słownik: to manage (czasownik regularny)- poradzić sobie, a jack of all trades – złota rączka
gramatyka: czasu Future Simple używa się do wyrażania czynność: które będą miały miejsce w przyszłości
budowa: will / shall + bezokolicznik, przeczenie: will + not = won’t / shall + not = shan’t

 

If you will bring me my slippers, I will let you watch TV.
Jeżeli z łaski swojej przyniesiesz mi moje kapcie pozwolę ci pooglądać telewizję.
słownik: slippers – kapcie, to let – pozwolić, pozwalać
gramatyka: if you… I will let = I okres warunkowy

 

I don’t think he will be able to help you. He is bad off.
Nie sądzę, że on będzie mógł ci pomóc, Ma kłopoty finansowe.
słownik: to be able to – móc, być w stanie, to be bad off – mieć kłopoty finansowe
gramatyka: konstrukcja: to be able to – móc być w stanie, może być stosowana zamiennie z can w czasie teraźniejszym, może także zastępować can w czasie przeszłym i przyszłym w których can nie występuje
I can swim. = I am able to swim – Potrafię pływać. I was able to swim. – Potrafiłem pływać.