Angielski – Future Prefect in the Past

• future perfect in the past – t

• future perfect in the past – teoria

FUTURE PERFECT IN THE PAST

would have + III forma czasownika (wykorzystywany głownie w III okresie warunkowym)

zastosowanie

czasu Future Perfect in the Past uĹĽywa siÄ™:

• chcąc wyrazić przypuszczenie dotyczące przeszłości

  I would have done – byĹ‚bym zrobiĹ‚by, you would have died – byĹ‚byĹ› zginÄ…Ĺ‚; she would have bought it – byĹ‚aby to kupiĹ‚a

 

• w mowie zależnej i w III okresie warunkowym (patrz: III okres warunkowy)

  If he had met him he would have known all. – Gdyby go spotkaĹ‚, byĹ‚by wiedziaĹ‚by wszystko

 

• w zdaniach podrzędnych zamiast Future Perfect jeżeli orzeczenie zdania głównego jest w czasie przeszłym

  He said he would have taken the exam by Monday. – PowiedziaĹ‚, ĹĽe zda egzamin do poniedziaĹ‚ku.

 

budowa

forma twierdzÄ…ca

forma pytajÄ…ca

przeczenie

I would have gone.

Would I have gone?

I would not have gone.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGĂ“LNE

should / would + podmiot + have + III forma czasownika

 

PYTANIA SZCZEGĂ“Ĺ