Angielski – Future Perfect Tense

• future perfect tense – teoria

• future perfect tense – teoria • przykĹ‚ady

THE FUTURE PERFECT TENSE 

will + have + III forma czasownika (rzadko uĹĽywany)

zastosowanie

czasu Future Perfect używa się aby wyrazić:

• czynność która będzie wykonana przed jakimś momentem w przyszłości.

  She will have passed all exams by Tuesday. –  Ona zda wszystkie egzaminy do wtorku.

• przypuszczenie, że czynność już została wykonana:

  He will have bought the tickets by now. – On z pewnoĹ›ciÄ… juĹĽ kupiĹ‚ bilety.

 

budowa

forma twierdzÄ…ca

forma pytÄ…jaca

przeczenie

I, you, he, she, it will have gone.

We, you, they will have gone.

Will I, you, he, she, it have gone?

Will we, you, they have gone?

I, you, he, she, it will not have gone.

We, you, they will not have gone.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGĂ“LNE

shall / will + podmiot + have + III forma czasownika

Will he have come before midnight? – Czy on przyjdzie przed północÄ…?

 

PYTANIA SZCZEGĂ“Ĺ