Angielski – Future Perfect Continuous Tense

• future perfect continuous – te

• future perfect continuous – teoria

THE FUTURE PERFECT CONINUOUS 

will have been + bezokolicznik z ing (rzadko używany)

zastosowanie

czasu Future Perfect Continuous używa się:

• aby wyrazić, że w pewnym momencie w przyszłości zakończy się okres, w którym ta czynność się odbywała

  By next year we will have been living In Poland for ten years. – W następnym roku upłynie 10 lat, jak mieszkamy w Polsce.

 

 budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I will have been wearing.

Will I have been wearing?

I will not have been wearing

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

shall / will + podmiot + have + been + czasownik z ing

Will he have been studying for six years by 2000? – Czy w 2000 minie 6 lat, od kiedy Tom studiuje?

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytajace + szyk pytania ogólnego

How long will he have been studying by 2000? – Ile lat minie w 2000 roku, odkąd on studiuje?

 

PRZECZENIA

will + not = won’t, shall + not  =  shan’t

 

określenia czasu charakterystyczne dla future perfect  continuous tense

by: midnight, tomorrow, next week – do połnocy, jutra, przyszłego tygodni

określenie czasu może znajdować się zarówno na początku, jak i na końcu zdania.