Angielski – Future Perfect Continuous in the Past

• future perfect in the past

• future perfect in the past

FUTURE PERFECT CONTINUOUS IN THE PAST

would have been + bezokolicznik z ing (rzadko używany)

zastosowanie

czasu Future Perfect Continuous in the Past używa się:

w zdaniach podrzędnych zamiast Future Perfect Continuous jeżeli orzeczenie zdania głównego jest w czasie przeszłym

He said that by tommorow he would have been working for 20 years. – Powiedział, że jutro będzie już 25 lat jak pracuje.

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I would have been going.

Would I have been going?

I would not have been going.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

should / would + podmiot + have + been + czasownik z ing

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytajace + szyk pytania ogólnego

 

PRZECZENIA

would + not = won’t, shall + not = shan’t