Angielski – Future in the Past

• future in the past

• future in the past

FUTURE IN THE PAST 

would + bezokolicznik

zastosowanie

czasu Future in the Past używa się:

• do wyrażenia czynność, która w przeszłości była traktowana jako przyszła

  We all hoped that she would return. – Wszyscy mieliśmy nadzieję, że wróci.

  I was afraid I would be late. – Obawiałem się, że się spóźnię.

 

• do tworzenia trybu przypuszczającego

  I would buy it but I am short of money. – Kupiłbym to, ale mam mało pieniędzy

 

• do wyrażania uprzejmej: prośby, życzenia, pytania. itp.

  I would like something to drink. What would you like to drink? – Chciałbym coś do picia. Czy chciałbyś coś do picia?

 

• w mowie zależnej i okresach warunkowych

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

She would go.

Would she go?

She would not go.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

should / would + podmiot + bezokolicznik

Would I go. – Czy poszedłbym?

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + szyk pytania ogólnego

Where would you go. – Gdzie byś poszedł?

 

PRZECZENIA

would + not = wouldn’t, should not = shouldn’t