Angielski – Future Continuous Tense

• future continuous tense – teoria  • przykłady

FUTURE CONTINUOUS TENSE  

shall, will + be + czasownik z ing

zastosowanie

czasu Future Continuous używa się:

aby wyrazić, że przez pewien okres w przyszłości będzie miała miejsce jakaś czynność

  This time tomorrow we will be writing our exam. – Jutro o tej porze będziemy pisać egzamin.

 

• do wyrażania czynności zaplanowanych na przyszłość (zamiennie z Present Continuous)

  What time will your dad be arriving? – O której przyjedzie twój tata?

 

• dla wyrażenia przypuszczenia dotyczącego przyszłości lub teraźniejszości:

  It will be getting dark soon. – Niedługo tlę ściemni.

 

• aby nadać pytaniu ton uprzejmości:

  Will you be learning today? – Czy będziesz się dzisiaj uczyć?

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I, we shall / will be going.

You will be going.

He, she, it will be going.

You, they will be going.

Shall / Will I, we be going?

Will you be going?

Will he, she, it be going?

Will you, they be going?

I, we shall / will not be going.

You will not be going.

He, she, it will not be going.

You, they will not be going.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

shall / will + podmiot + be + bezokolicznik z ing

Will you be learning long tomorrow? – Czy będziesz się jutro długo uczył?

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + szyk pytania ogólnego

What will  you reading? – Co będziesz czytał?

 

PRZECZENIA

will + not = won’t, shall + not = shan’t

I won’t be working on Sundays. – Nie będę pracował w niedziele.

 

określenia czasu charakterystyczne dla future continuous

tomorrow – jutro, next week / month / year – w następnym tygodniu / miesiącu / roku, soon – niedługo, tonight – dziś wieczorem,

later – później, in an hour – za godzinę, oraz przysłówki: probably, perhaps – prawdopodobnie

 

 

PRZYKŁADY

This time tomorrow, we will be writing our exam in biology.
Jutro o tej porze będziemy pisać nasz egzamin.
słownik: an exam in biology – egzamin z bilogii, an exam in French – egzamin z francuskiego
gramatyka: czasu Future Continuous używa by wyrazić:

1. że przez pewien okres w przyszłości będzie miała miejsce jakaś czynność

2. czynności zaplanowane na przyszłość (zamiennie z Present Continuous)

3. dla wyrażenia przypuszczenia dotyczącego przyszłości lub teraźniejszości

4. aby nadać pytaniu ton uprzejmości
budowa: shall / will + be + czasownik z ing

 

I will be going to the city soon, do you need anything?
Będę niedługo jechał do miasta, czy potrzebujesz czegoś?
słownik: to need – potrzebować, anything – coś, cokolwiek, nic, soon – wkrótce, niedługo
gramatyka: need
• jako czasownik zwykły: znaczy potrzebować, w 3 osobie liczby pojedynczej przyjmuje końcówkę "s", nie występuje w

  czasach ciągłych (nie przyjmuje końcówki: ing), pytania tworzy się za pomocą: czasowników posiłkowych: do i does
• jako czasownik modalny: wyraża konieczność a pytania tworzy się za pomocą inwersji

 

 

Will you be seeing my husband? Tell him to not return home.

Czy będziesz się widział z moim mężem? Powiedz mu, żeby nie wracał do domu.
słownik: a husband, a wife – mąż, żona, to return (czasownik regularny) – wracać, zwracać, – a return – powrót, zwrot
gramatyka: budowa pytań w czasie Future Simple
pytania ogólne: shall / will + podmiot + be + bezokolicznik z ing
pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

 

Will you be requiring my services in the nearest future? No, I won’t.
Czy będziesz w niedalekiej przyszłości potrzebował moich usług? Nie.
słownik: to require wymagać – potrzebować, in the nearest future – w najbliższej przyszłości
gramatyka: budowa pytań w czasie Future Simple
pytania ogólne: shall / will + podmiot + be + bezokolicznik z ing
pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

przeczenie: will + not = won’t

 

 

I’ll be checking my e-mail at least once a day.
Będę sprawdzał pocztę co najmniej raz dziennie.
słownik: to check (czasownik regularny) – sprawdzać,  little, less, least – mało, mniej, najmniej, at least – co najmniej
gramatyka: określenia czasu chrakterystyczne dla Future Continuous:

tomorrow – jutro, later – później, next: week / month / year – w następnym: tygodniu / miesiącu / roku, soon – niedługo
in an hour – za godzinę, oraz przysłówki: probably, perhaps – prawdopodobnie

 

 

Looks like we will be spending all these freaking weekends with the in-laws.
Wygląda na to że będziemy spędzać wszystkie te cholerne weekendy z teściami.
słownik: in laws – teściowie,
gramatyka: przymiotniki w języku angielskim można tworzyć od innych części mowy np. przez dodanie końcówki: ing, a freak – dziwak, oszołom, freaking – cholerny, pieprzony

 

 

I am sure farmers will be keeping an eye on us to see what decision will be taken here in Parliament.
Jestem pewna, że rolnicy będą nas obserwować, żeby zobaczyć jaka decyzja zostanie podjęta w Parlamencie.
słownik: to keep an eye on – obserwować, pilnować, to take the decision – podjąć decyzję

gramatyka: czasu Future Continuous używa by wyrazić:

1. że przez pewien okres w przyszłości będzie miała miejsce jakaś czynność

2. czynności zaplanowane na przyszłość (zamiennie z Present Continuous)

3. dla wyrażenia przypuszczenia dotyczącego przyszłości lub teraźniejszości

4. aby nadać pytaniu ton uprzejmości

 

 

What time will you be driving to work? Could you give me a lift?
O której godzinie będziesz jechał do pracy? Możesz mnie podrzucić?
słownik: to lift (czasownik regularny) – podnosić, dźwignąć, to give a lift – podrzucić, podwieźć
gramatyka: budowa pytań w czasie Future Simple
pytania ogólne: shall / will + podmiot + be + bezokolicznik z ing
pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

The upshot, in my view, is that we will be taking a step backwards.
Skutek jest według mnie taki, że wykonamy krok w tył.
słownik: an upshot – wynik, efekt, the upshot is that – efekt jest taki , in my view – według mnie
gramatyka: czasu Future Continuous używa by wyrazić:

1. że przez pewien okres w przyszłości będzie miała miejsce jakaś czynność

2. czynności zaplanowane na przyszłość (zamiennie z Present Continuous)

3. dla wyrażenia przypuszczenia dotyczącego przyszłości lub teraźniejszości

4. aby nadać pytaniu ton uprzejmości

 

 

If you pick her over me, you will be making a tremendous mistake.
Jeśli wybierzesz ją zamiast mnie, popełnisz wielki błąd.
słownik: to pick – wybierać, dłubać , to pick over – wybrać zamiast, tremendous – straszliwy, ogromny

gramatyka: czasu Future Continuous używa by wyrazić:

1. że przez pewien okres w przyszłości będzie miała miejsce jakaś czynność

2. czynności zaplanowane na przyszłość (zamiennie z Present Continuous)

3. dla wyrażenia przypuszczenia dotyczącego przyszłości lub teraźniejszości

4. aby nadać pytaniu ton uprzejmości