Angielski – Future Continuous in the Past

• future continuous in the past

• future continuous in the past

THE FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST

should / would + be + czasownik z ing

zastosowanie

czasu Future Continuous in the Past używa się:

• do wyrażenia czynność, która w przeszłości była traktowana jako przyszła mająca trwać przez jakiś okres

 She said she would be staying at home all Sunday. – Powiedziała, że będzie w domu całą niedzielę.

 

• do tworzenia trybu przypuszczającego

  Who would be writting to you? – Kto pisałby do ciebie?

 

w mowie zależnej i okresach warunkowych

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I would be going.

Would I be going?

I would not be going.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

should / would + podmiot + be + czasownik z ing

Would you be learning? – Byłbyś się uczył.

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + szyk pytania ogólnego

Where would you be learning? – Gdzie byłbyś się uczył?

 

PRZECZENIA

would + not = wouldn”t, should + not = shouldn’t