Angielski – Future Continuous in the Past

• future continuous in the past

• future continuous in the past

THE FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST

should / would + be + czasownik z ing

zastosowanie

czasu Future Continuous in the Past uĹĽywa siÄ™:

• do wyrażenia czynność, która w przeszłości była traktowana jako przyszła mająca trwać przez jakiś okres

 She said she would be staying at home all Sunday. – PowiedziaĹ‚a, ĹĽe bÄ™dzie w domu caĹ‚Ä… niedzielÄ™.

 

• do tworzenia trybu przypuszczającego

  Who would be writting to you? – Kto pisaĹ‚by do ciebie?

 

• w mowie zależnej i okresach warunkowych

 

budowa

forma twierdzÄ…ca

forma pytajÄ…ca

przeczenie

I would be going.

Would I be going?

I would not be going.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGĂ“LNE

should / would + podmiot + be + czasownik z ing

Would you be learning? – ByĹ‚byĹ› siÄ™ uczyĹ‚.

 

PYTANIA SZCZEGĂ“Ĺ