Angielski – konstrukcje z find

Nowa strona 2

• konstrukcje z find •  przykĹ‚ady

FIND

wyraĹĽanie opinii

czasownik find oprĂłcz swojego podstawowego znaczenia: znajdować, uĹĽywany jest takĹĽe takĹĽe do wyraĹĽenia opinii lub stosunku mĂłwiÄ…cego do przedmiotu rozmowy – w takim znaczeniu find tĹ‚umaczone jest na jÄ™zyk polski jako: uwaĹĽać, ĹĽe; sÄ…dzić, ĹĽe i wystÄ™puje w konstrukcjach:

  

podmiot + find + something + przymiotnik

I find this movie extremely interesting. – UwaĹĽam, ĹĽe ten film jest niezwykle interesujÄ…cy.


podmiot + find it + przymiotnik + to do sth

I find it hard to understand. – Trudno mi to zrozumieć (dosĹ‚. UwaĹĽam to za trudne do zrozumienia)


podmiot + find + gerund

He finds living in the city very stressful. – Ĺ»ycie w mieĹ›cie wydaje mu siÄ™ bardzo stresujÄ…ce.

  

 

PRZYKĹ