Angielski – konstrukcje: either…or; neither…nor; both…and

Nowa strona 2

EITHER…OR – albo…albo  NEITHER…NOR – ani…ani  BOTH…AND – zarĂłwno

either… or… – albo…, albo…

w konstrukcji: either…or mogÄ… wystÄ™pować zarĂłwno rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, jak i zaimki

I’ll have either a glass of wine or just an orange juice.  NapijÄ™ siÄ™ albo kieliszek wina, albo tylko soku pomaraĹ„czowego.

We’ll either go on foot or take a taxi.  Albo pĂłjdziemy piechotÄ…, albo weĹşmiemy taksĂłwkÄ™.

    

neither… nor… – ani.., ani…

w konstrukcji neither…nor mogÄ… wystÄ™pować rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki oraz zaimki.

Jane’s new boyfriend is neither intelligent nor handsome.  –

Nowy chłopak Jane nie jest ani inteligentny, ani przystojny.

I eat neither meat nor fish. – Nie jem ani miÄ™sa, ani ryb.

       

both… and… – zarĂłwno…, jak i….

w konstrukcji z both można użyć rzeczowników, czasowników, przymiotników i zaimków

Both Mary and Tom took their driving tests. – ZarĂłwno Mary, jak i Tom zdawali egzamin na prawo jazdy.

Both diving and climbing are dangerous sports. –

ZarĂłwno nurkowanie, jak i wspinaczka to niebezpieczne sporty.

 

 

PRZYKĹ