Angielski – Czasowniki bezosobowe

• formy bezosobowe  • przykłady

ZAIMKI: YOU, ONE THEY, IT

zaimki: you, one, they,,it, w funkcji podmiotu mogą służyć do wprowadzanie form bezosobowych

• it jest najpopularniejszą formą wprowadzania konstrukcji bezosobowych, szczególnie w mowie zależnej i str. biernej

   it rains – pada, it said – mówi się, it is necessary – jest potrzebne, it is possible.

 

you występuje często  w mowie potocznej, one w języku oficjalnym

  You can’t park here. – Tu nie wolno parkować.

  One never knows what will happen tomorrow. – Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się jutro.

  One wonders how far this government will go. – Można się zastanawiać, jak daleko posunie się ten rząd.

 

• they występuje czesto w kontrukcji: they say – mówi się, uważa się  

  They say it’s going to be long, cold winter. – Mówi się, że będzie długa i mroźna zima.

  They say green tea is healthy. – Mówi się, że zielona herbata jest zdrowa.

 

 

PRZYKŁADY

And what about the food? I like the cooking you find in English homes.
A jak z wyżywieniem? Lubię kuchnię taką. jaką się spotyka w angielskich domach.