Angielski – czasowniki modalne – could

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• could • konstrukcje z could • przykłady

COULD

could = can w odniesieniu do przeszłości, mógłbym

zastosowanie

czasownika could używa się w odniesieniu do przeszłości

• do wyrażania przyzwolenia lub zezwolenia

  I could take it. – MogĹ‚em / wolno mi byĹ‚o, mĂłgĹ‚bym to wziąć. 

• do wyraĹĽania moĹĽliwoĹ›ci (could moĹĽe być uĹĽywane zamiast: may i might) 

  He could be in his room. – On moĹĽe być w swoim pokoju.  

• do wyrażania zdolności do zrobienia czegoś w przeszłości

  I could read when I was child. – PotrafiĹ‚em czytać, kiedy byĹ‚em dzieckiem. 

• do wyrażania uprzejmych próśb

  Could you help me? – Czy mĂłgĹ‚byĹ› (Ĺ‚askawie) mi pomĂłc?

• could może mieć znaczenie warunkowe i występować zamiast: should i would

  I could help. – MĂłgĹ‚bym pomĂłc.

 

budowa

• twierdzenie: could + czasownik w bezokoliczniku (bez "to") forma „could” jest taka sama dla wszystkich osób

• pytanie: tworzone jest przez inwersjÄ™, np.  I could. Could I? 

• przeczenie: could not = I couldn’t

 

 

KONSTRUKCJE Z COULD

konstrukcja: was / were be able to = could

• odpowiada to be able to w przeszłości

  I could swim. = I was able to swim – PotrafiĹ‚em pĹ‚ywać.

   

could w czasie przeszłym

• konstrukcja: could + perfect infinitive (have + III forma czasownika)

  You could have killed yourself on that motorbike! – MogĹ‚eĹ› siÄ™ zabić na tym motorze!

  

 

PRZYKĹ