Angielski – czasowniki modalne – could

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• could • konstrukcje z could • przykłady

COULD

could = can w odniesieniu do przeszłości, mógłbym

zastosowanie

czasownika could używa się w odniesieniu do przeszłości

• do wyrażania przyzwolenia lub zezwolenia

  I could take it. – Mogłem / wolno mi było, mógłbym to wziąć. 

• do wyrażania możliwości (could może być używane zamiast: may i might) 

  He could be in his room. – On może być w swoim pokoju.  

• do wyrażania zdolności do zrobienia czegoś w przeszłości

  I could read when I was child. – Potrafiłem czytać, kiedy byłem dzieckiem. 

• do wyrażania uprzejmych próśb

  Could you help me? – Czy mógłbyś (łaskawie) mi pomóc?

• could może mieć znaczenie warunkowe i występować zamiast: should i would

  I could help. – Mógłbym pomóc.

 

budowa

twierdzenie: could + czasownik w bezokoliczniku (bez "to") forma „could” jest taka sama dla wszystkich osób

pytanie: tworzone jest przez inwersję, np.  I could. Could I? 

przeczenie: could not = I couldn’t

 

 

KONSTRUKCJE Z COULD

konstrukcja: was / were be able to = could

odpowiada to be able to w przeszłości

  I could swim. = I was able to swim – Potrafiłem pływać.

   

could w czasie przeszłym

konstrukcja: could + perfect infinitive (have + III forma czasownika)

  You could have killed yourself on that motorbike! – Mogłeś się zabić na tym motorze!

  

 

PRZYKŁADY

You were sitting at gome when you could have been celebrating?