Angielski konstrukcje: can’t help but / can’t help doing

Nowa strona 2

• konstrukcje: can’t help doing / can’t help but – teoria  • przykĹ‚ady

CAN’T HELP DOING (SOMETHING)

konstrukcja wyraża brak możliwość lub umiejętności zapanowania nad jakąś czynności

konstrukcja: can’t help doing (something)
używana jest aby wyrazić brak możliwość lub umiejętności zapanowania nad jakąś czynnością i oznacza:
• nie móc nic poradzić na robienie czegoś,
• nie móc się oprzeć robieniu czegoś,
• nie moc się pohamować przed robieniem czegoś,
• nie móc/nie potrafić się powstrzymać od robienia czegoś

budowa: podmiot + can’t help + czasownik z końcówka ing + reszta zdania

gdy konstrukcja odnosi siÄ™ do przeszĹ‚oĹ›ci: formÄ™ can’t zmienia siÄ™ na couldn’t

* czasownik z końcówka ing = forma gerund czyli rzeczownik od czasownikowy

  

I can’t help eating pop-corn. – Nie mogÄ™ siÄ™ powstrzymać od jedzeniem praĹĽonej kukurydzy.
Greg can’t help staring at her. – Greg nie moĹĽe siÄ™ oprzeć gapieniu siÄ™ na niÄ….
He really can’t help eating chocolate. – On naprawdÄ™ nie potrafi siÄ™ powstrzymać siÄ™ od jedzenia czekolady.
sĹ‚ownik: chocolate – rzeczownik niepoliczalny – czekolada, to eat, ate, eaten – jeść
  

 

CAN’T HELP BUT DO (SOMETHING)

ma takie same znaczenie jak can’t help doing ale jest nieco bardziej formalna

konstrukcja can’t help but do something

ma takie same jak can’t help doing something ale jest nieco bardziej formalna i literacka
budowa: can’t help + but + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania

* konstrukcji różni się tym, że używa się się w niej zamiast formy z ing czasownika w formie podstawowej

  podobnie jak w konstrukcji: can’t help doing, rĂłwnieĹĽ w tym przypadku forma przeszĹ‚a wymaga zmiany

  czasownika can’t na couldn’t
    
I can’t help but take this personally. – Nic na to nie poradzÄ™, ĹĽe odbieram to osobiĹ›cie/biorÄ™ to do siebie.
Betty can’t help but always be late. – Betty nie moĹĽe nic poradzić na to, ĹĽe zawsze siÄ™ spóźnia.

I couldn’t help but read that book. – Nie mogĹ‚em siÄ™ powstrzymać od przeczytania tej ksiÄ…ĹĽki.

 

 

PRZYKĹ