Angielski – czasowniki modalne: can

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

CAN – umieć, potrafić

zastosowanie

czasownika: can, używa się tylko w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości

• do wyrażania przyzwolenia w sytuacjach odnoszących się do czasu teraźniejszego lub przyszłego

  I can take it. – MogÄ™ / wolno mi to wziąć.

• do wyrażenia próśb

  Can you help me? – Czy moĹĽesz mi pomĂłc?

• do wyrażania możliwości

  You can ski today. – MoĹĽesz dziĹ› jeĹşdzić na nartach.

• do wyrażania zdolności, umiejętności, możliwości

  I can drive a car. – PotrafiÄ™ prowadzić samochĂłd.

• czasownik can występuje z czasownikami spostrzegania zmysłowego: widzieć, słyszeć, czuć, itp.

  I can see. – WidzÄ™. I can hear – SĹ‚yszÄ™.

budowa

• twierdzenie: can + bezokolicznik (bez "to") –  forma can jest taka sama dla wszystkich osĂłb

• pytanie: tworzone jest przez inwersjÄ™: I can. Can I? – MogÄ™. Czy mogÄ™?

• przeczenie: can + not = can’t / cannot (pisane jest zawsze Ĺ‚Ä…cznie) – I can. I can’t. – MogÄ™. Nie mogÄ™.

 

konstrukcje z can lub mogące je zastąpić

konstrukcja: to be able to

to be able to to konstrukcja mogąca zastąpić can w wszystkich czasach

I can swim. =  I am able to swim – PotrafiÄ™ pĹ‚ywać.

I was able to swim. – UmiaĹ‚em pĹ‚ywać. I will be able to swim. – BÄ™dÄ™ umiaĹ‚ pĹ‚ywać.

 

can w czasie przeszłym

can w czasie przeszłym może być zastąpione przez

• czasownik could:

  I could swimm when I was a child. – PotrafiĹ‚em pĹ‚ywać kiedy byĹ‚em dzieckiem.

• konstrukcję: can + perfect infinitive (have + III forma czasownika)

  You can’t have seen me yesterday. – Nie mogĹ‚eĹ› mnie wczoraj widzieć

  

 

PRZYKĹ