Angielski – konstrukcje: as if / as though

Nowa strona 2

• konstrukcje: as if, as though  • przykĹ‚ady

AS IF, AS THOUGH

jak gdyby, konstrukcje wystÄ™pujÄ… tylko w czasie teraĹşniejszym i przeszĹ‚ym – moĹĽna je stosować zamiennie

• konstrukcje as if i as though mają takie same znaczenie i odpowiadają polskiemu jak gdyby
• w zależności od tego czy:

  1. wypowiedĹş odnosi siÄ™ do teraĹşniejszoĹ›ci czy do przeszĹ‚oĹ›ci i
  2. czy opisywanÄ… sytuacjÄ™ uwaĹĽamy za prawdopodobnÄ… – realnÄ… czy nieprawdopodobnÄ… – nierealnÄ…
      moĹĽemy uĹĽyć nastÄ™pujÄ…cych konstrukcji:

  

 

AS IF, AS THOUGH

czas teraĹşniejszy

czas teraĹşniejszy – sytuacja prawdopodobna, realna

czas teraĹşniejszy + as if / as though + Present Simple

He behaves as if/ though he is ill – On zachowuje się tak, jakby był chory.
Wszystko na to wskazuje, że źle się czuje, np. jest blady, ma szkliste spojrzenie, drżą mu ręce.


czas teraĹşniejszy + as if / as though + Present Perfect

It looks as if/ though they have just returned from holidays – Wygląda na to, że właśnie wrócili z wakacji. (Present Perfect)
Są opaleni , wypoczęci, wydali wszystkie pieniądze.. itp.


czas teraĹşniejszy + as if / as though + konstrukcje: be going to

It looks as if/ though it is going to rain – Wygląda na to, że będzie padać
Na niebie pojawiĹ‚y siÄ™ charakterystyczne chmury, niebo pociemniaĹ‚o. 

  

czas teraĹşniejszy – sytuacja nieprawdopodobna – nierealna

czas teraĹşniejszy + as if / as though + Past Simple
Mary looks as if/ though she was/were a model – Mary wyglÄ…da, jakby byĹ‚a modelkÄ….
Znamy Mary i wiemy, ĹĽe jest Ĺ‚adna i bardzo dba o swĂłj wyglÄ…d, ale nie ma nic wspĂłlnego z wybiegami.
  

 

AS IF, AS THOUGH

czas przeszły

czas przeszły – niezależnie od prawdopodobieństwa sytuacji

czas przeszły + as if / as though + Past Simple
They stared at Paul as if/ though he went crazy – Patrzyli na Johna, jakby zwariował.
John zachowuje siÄ™ dziwacznie, ale wiemy, ĹĽe jego zdrowie psychiczne jest w porzÄ…dku.
  

* uwaga: w różnych gramatykach i na wielu stronach internetowych podawana jest konstrukcja:
czas przeszły + as if / as though + Past Perfect

odnosząca się do przeszłości i sytuacji nieprawdopodobnych – nierealnych.
w języku potocznym konstrukcje ta nie jest jednak w ogóle używana,
co więcej, wg Practical English Usege autorstwa Michela Swan konstrukcja ta jest błędna.

He describes Paris as if he had been there. – Opisuje ParyĹĽ, jakby tam byĹ‚.

She talks to me as though we had met before. – Rozmawia ze mnÄ…, jakbyĹ›my poznaĹ‚y siÄ™ juĹĽ wczeĹ›niej.

  

 

PRZYKĹ