Angielski – Past Continuous Tense

• past continuous tense – teoria  • przykłady

THE PAST CONTINUOUS TENSE 

was / were + bezokolicznik + z ing

zastosowanie

czasu Past Continuous używa się do

• wyrażenia czynności trwającą w ciągu jakiegoś czasu w przeszłości:

  I was learning all day yesterday. – Uczyłem się wczoraj przez cały dzień.

  

• wyrażania czynności, które odbywały się równolegle z inną czynnością przeszłą

  I was learning, while he was sleeping. – Uczyłem się, kiedy on spał.

budowa

forma twierdząca

  forma pytąjaca

  przeczenie

I was sitting.

  Were you sitting?

  They were not sitting.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

was / were + podmiot + czasownik z ing

Was he watching TV? – Czy on oglądał telewizję?

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + szyk pytania ogólnego:

What was he watching? – Co on oglądał?

 

PRZECZENIA

were + not = weren’t, was + not = wasn’t

He wasn’t watching TV? – On nie oglądał telewizji.\

 

określenia czasu charakterystyczne dla past continuous

all day / week – cały dzień / tydzień, still – ciągle, the whole day – cały dzień

 

PRZYKŁADY
 

I was the first to arrive and I was feeling a bit nervous.
Byłem pierwszy który przyjechał i czułem się trochę zdenerwowany.
słownik: to arrive (czasownik regularny) – przybyć, przyjechać, nervous – zdenerwowany(a)
gramatyka: czas past continuous służy do:
1. wyrażenia czynności trwającej przez jakiś czas w przeszłości
2. do wyrażania czynności, które odbywały się równolegle z inną czynnością przeszłą
budowa zdań twierdzących w Past Continuous:
podmiot + was / were + bezokolicznik z ing

 

Was he listening when you were talking to him, wasn’t he? Yes, he was.
Słuchał gdy do niego mówiłaś, nieprawdaż? Tak (słuchał).
słownik: to talk (czasownik regularny) – mówić, to listen (czasownik regularny) – słuchać
gramatyka: pytania ogólne w czasie Past Continuous

tworzy się przez inwersję – czyli zamianę miejscami podmiotu i orzeczenia,

budowa: was / were + podmiot + czasownik z ing
He was watching. Was he watching TV? – On oglądał telewizję. Czy on oglądał telewizję?

 

What were you doing while she tried to hang herself?
Co robiłaś, gdy ona próbowała się powiesić?
słownik: while – podczas gdy, to try, tried, tried – próbować, to hang, hung, hanged – wieszać
gramatyka: pytania szczegółowe w czasie past continuous, budowa:
słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

He was watching. Was he watching? What was he watching?

On oglądał. pyt. ogólne: Czy on oglądał? pytanie szczegółowe: What he was watching?
gramatyka: budowa pytań w czasie past continuous

pytania ogólne: inwersja, pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

When I came home, she was talking by phone.
Gdy wróciłem do domu, ona rozmawiała przez telefon.
słownik: to talk by phone – rozmawiać przez telefon
gramatyka: czas past continuous służy do wyrażania:
1. czynności trwającej przez jakiś czas w przeszłości
2.
czynności, które odbywały się równolegle z inną czynnością przeszłą

 

You snuck in here while I was taking a shower?
Wślizgnąłeś się tutaj kiedy brałam prysznic?
słownik: to snick, snuck, snuck – zwędzić, wejść ukradkiem, to take a shower – brać prysznic, in here – tutaj

gramatyka: czas past continuous służy do wyrażania:
1. czynności trwającej przez jakiś czas w przeszłości
2. czynności, które odbywały się równolegle z inną czynnością przeszłą

 

When I was opening the door, I noticed a letter on the floor.
Kiedy otwierałem drzwi, zauważyłem list na podłodze.
słownik: to open (czasownik regularny) – otwierać, to notice (czasownik regularny) – zauważyć, spostrzec
gramatyka: czas past continuous służy do wyrażania:
1. czynności trwającej przez jakiś czas w przeszłości
2. czynności, które odbywały się równolegle z inną czynnością przeszłą

 

Who was driving when the accident happened? I was.
Kto prowadził samochód, kiedy wydarzył się wypadek? Ja (prowadziłem).
słownik: to drive, drove, driven – kierować, prowadzić, to drive a car – prowadzić samochód
gramatyka: czas past continuous służy do wyrażania:
1. czynności trwającej przez jakiś czas w przeszłości
2. czynności, które odbywały się równolegle z inną czynnością przeszłą
Who was…? = pytanie o podmiot, budowa: who / was + szyk zdania oznajmującego

 

My situation was improving with every day.
Moja sytuacja poprawiała się z każdym dniem.
słownik: to improve (czasownik regularny) – poprawiać, an improvement – poprawa, ulepszenie
gramatyka: czas past continuous służy do wyrażania:
1. czynności trwającej przez jakiś czas w przeszłości
2. czynności, które odbywały się równolegle z inną czynnością przeszłą

 

She called me a coward and said that I was wasting her life.
Nazwała mnie tchórzem i powiedziała, że marnuję jej życie.
słownik: a coward – tchórz, to waste – marnować, psuć, trwonić
gramatyka: czas past continuous służy do wyrażania:
1. czynności trwającej przez jakiś czas w przeszłości
2. czynności, które odbywały się równolegle z inną czynnością przeszłą